Audit Team St. Maarten /SZV - Zorginkoper

Job Description

De Zorginkoper ondersteunt het afdelingshoofd Zorginkoop bij het hele proces van zorginkoop van voorbereiden zorginkoopbeleid, contracteren van de zorgaanbieders van de toegewezen zorgsoorten, managen van de zorgcontracten en het beheren van de relaties met de zorgaanbieders voor de hem toegewezen zorgsoort. Faciliteert en initieert het zorginkoop team van de aan hem toegewezen zorgsoort in opdracht van Afdelingshoofd. Zorgt dat de juiste informatie verzameld en geanalyseerd wordt, dat de verbindingen worden gelegd binnen de organisatie opdat de strategie per zorgsoort kan worden bepaald, dat zorgspecificaties worden vastgelegd, dat afspraken worden gemaakt hoe en met wie de onderhandelingen in te zetten, contracten worden opgesteld en voert het contractbeheer uit. Moet in het bezit zijn van een opleiding: Bedrijfsadministratie, Bedrijfskunde, Gezondheids-weten-schappen of gelijkwaardig, minimaal 2 jaar werkervaring.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies