Analytisch Diagnostisch Centrum - Specialistisch Analist - SPANA - Afdeling Medische Microbiologie

Responsibilities

 • Verricht complexe onderzoekshandelingen binnen het laboratorium;
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en opzet van nieuwe en complexe onderzoeksmethoden;
 • Draagt zorg voor de coördinatie van werkzaamheden, kwaliteitsbewaking, informatieverstrekking en begeleiding van collega’s en stagiaires;
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van apparatuur, instrumenten en veiligheid op de afdeling;
 • Verstrekt informatie, biedt begeleiding en ondersteuning voor een efficiënter werkproces;
 • Draagt zorg voor kwaliteitsgerichte werkzaamheden en effectieve organisatie processen;
 • Assisteert bij de overige werkzaamheden binnen de afdeling (op aanwijzing van het management).

Requirements

 • HLO-diploma of gelijkwaardig;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Kennis en inzicht van complexe analysemethoden;
 • Kennis van kwaliteits-, meetsystemen en testmethoden;
 • Kennis van de analyseapparatuur, de instrumenten en veiligheidsvoorschriften;
 • lnzicht en vaardigheid in het efficiënt handelen, opzetten en terugbrengen van afval (waste management);
 • Vaardigheid in het uitvoeren van complexe analyses en het visueel interpreteren van resultaten;
 • Vaardigheid in het bedienen van apparatuur;
 • Vaardigheid in coördinatie, adviseren en rapporteren.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Lisette Provacia; afdelingshoofd (+599 9) 434-5196 of mailen naar via LProvacia@adcnv.com U kunt ook contact opnemen met mevrouw Cerithsa Martina (+599 9) 434-5027 of mailen naar CMartina@adcnv.com

Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag per e-mail hrm@adcnv.com onder vermelding van ‘SPANA ADC’.

Other participating companies