Softex - Sales Position

Job Description

Het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de Retail afdeling, in lijn met het
algemene beleid van Carex. Het doelmatig organiseren en leiden van de activiteiten van
de afdeling gericht op de optimalisering van de verkoop van de producten die in
portefeuille zijn van Carex.

Responsibilities

1. Geeft leiding aan en draagt verantwoordelijkheid voor de coördinatie en de
uitvoer van alle activiteiten van de afdeling Retail Sales.
2. Ontwikkelt het verkoopbeleid van de afdeling.
3. Bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling Retail.
4. Onderhoud contacten met de leveranciers.
5. Brengt besteladviezen uit aan de afdeling Inkoop in lijn met het afdelingsbeleid,
verkoopbeleid en de daartoe behorende productgroep strategieën, waarbij
tevens rekening wordt gehouden met marktpotentieel en trends.
6. Draagt zorg voor verwerking van de verkoopopdrachten.
7. Draagt zorg voor de ontwikkeling en het beheer van productlijnen.
8. Beheert structureel de relaties met de belangrijkste Retail klanten van Carex.
9. Is op de hoogte van de behoeften van de klanten en eindverbruikers.
10. Voert verkoopanalyse uit.
11. Leidt het verkoopoverleg.
12. Ziet toe op de verkoopinspanningen en verkoopresultaten van de Carex.
13. Bepaalt de onderhandelingsruimte van de medewerker(s) iom General Manager.
14. Informeert de afdeling Inkoop over de reguliere behoefte aan producten en in
geval van bijzondere verkopen de benodigde hoeveelheden.
15. Onderhoudt contact met de afdeling Inkoop inzake (verwachte) levering van
bestellingen.16. Onderhoudt contacten met de afdeling Warehouse inzake verkopen uit
voorraad.
17. Rapporteert periodiek aan de GM.
18. Draagt zorg voor periodieke plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.
19. Zorgt ervoor dat de eigen productkennis op peil blijft en blijft op de hoogte van
(product) ontwikkelingen in de markt.
20. Verricht andere werkzaamheden dan die welke tot de normale uitoefening van
de functie behoren, indien deze redelijkerwijs gezien de functie en opleiding
verlangd kunnen worden.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies