SOAB - Sectordirecteur Fiscale Zaken

Job Description

Ministerie van Financiën stimuleert een effectief en evenwichtig beleid op het gebied van financiën, belastingen en de douane om de publieke middelen verantwoordelijk, efficiënt en rechtvaardig aan te werven en te besteden en om controle uit te oefenen op budgettaire zaken. De Sector Fiscale Zaken vormt een onderdeel van het Ministerie van Financiën en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het fiscale beleid van de fiscale wetgeving en van de belastingverdragen, het overleg over internationale fiscale regelingen en de uitvoering van deze verdragen.

Responsibilities

Als Sectordirecteur Fiscale Zaken bent u lid van het managementteam van het Ministerie van Financiën en als zodanig medeverantwoordelijk voor de integrale aansturing van het Ministerie. U draagt zorg voor een consistente en efficiënte uitvoering en evaluatie van het sectorbeleid en de daarmee samenhangende wetgeving. U levert een bijdrage aan het formuleren van de strategische doelstellingen, het strategisch beleid en de integrale bedrijfsvoering van het Ministerie en bewaakt de uitvoering daarvan. U stelt prioriteiten, u bewaakt de voortgang en de kwaliteit en u ziet toe op de interne en externe afstemming. U bent voorts belast met het voorbereiden en verrichten van onderhandelingen betreffende fiscale aangelegenheden. Ook bent u verantwoordelijk voor advisering en voor projectmanagement van omvangrijke projecten. U treedt, met toestemming van de Secretaris-generaal en de Minister, namens het land op als woordvoerder, bemiddelaar of gemandateerd onderhandelaar in uitlopende (inter)nationale gremia waar politiek-maatschappelijk gevoelige of controversiële onderwerpen aan de orde zijn. U stelt (meerjaren) strategisch beleids- en beheersplannen op, draagt zorg voor de uitvoering ervan, rapporteert hierover en legt dit vast in een managementcontract.

Requirements

U heeft een academische opleiding afgerond in (fiscaal-)juridische richting en u heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een kaderfunctie. U heeft fundamentele kennis en diepgaand inzicht van fiscaal-juridische zaken. U bent vaardig in het aansturen van een beleidsorganisatie. Tevens in het aansturen van de implementatie en evaluatie van beleid. U beschikt over uitstekende (change) management, leidinggevende, onderhandelings-, advies- en communicatieve vaardigheden. U beschikt over overtuigingskracht en u bent assertief, integer, van onbesproken gedrag en loyaal.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies