Ministerie van Financiën Curaçao - Senior Jurist / Senior Beleidsadviseur (met nationale focus)(1fte) (max. schaal 14)

Job Description

Als Senior Jurist / Senior Beleidsadviseur bent jij, zelfstandig en in teamverband, belast met het ontwikkelen van beleid en het  coördineren van beleidsontwikkeling van de FIU, beleidsimplementatie en het bijdragen aan de evaluatie en ontwikkeling van  wet- en regelgeving op het werkgebied van de FIU

Responsibilities

 • Je adviseert, zowel intern als extern, inzake de juridische en beleidsmatige aspecten van de werkzaamheden van de FIU en participeert in (inter)departementale werkgroepen en andere overleg- en werkvormen, en voert daarbij desgewenst het secretariaat;
 • Gevraagd en ongevraagd lever jij juridisch advies aan het Hoofd FIU ten aanzien van alle juridische aangelegenheden de FIU betreffende;
 • In samenspraak en afstemming met afdelingen van de FIU stel jij op en/of beoordeel je beleidsdocumenten, werkdocumenten, handleidingen, procedures, voorschriften en richtlijnen, betrekking hebbend op beleidsmatige en wet en regelgeving technische aspecten van de werkzaamheden van de FIU;
 • Je bent voorts verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van het boete- en handhavingsbeleid van de afdeling Toezicht en het uitvoeren van handhavingsfuctionaris-werkzaamheden ter ondersteuning van deze afdeling; • In dat kader beoordeel je boete- en andere handhavingsvoorstellen;
 • Je doet voorstellen voor boetes en de inzet van andere handhavingsinstrumenten in concrete gevallen; • Je stelt beschikkingen en processenverbaal op bij het opleggen van sancties;
 • Je coördineert, documenteert en begeleidt bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot handhaving en de communicatie met procesvertegenwoordigers terzake;
 • Je assisteert het Hoofd FIU bij het opstellen van rapportages, (jaar-)verslagen, beleidsnota’s, overzichten en de jaarlijkse begroting van de FIU;
 • Je levert vaktechnische bijdragen voor de website van de FIU en voor andere publicaties;
 • Je geeft trainingen en presentaties op jouw werkgebied.

Requirements

 • Je hebt minimaal een afgeronde WO (Master) opleiding in een juridische richting; 
 • Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een relevante richting, bij voorkeur in een vergelijkbare functie binnen de  overheid;  
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen; 
 • Je bent uitstekend op de hoogte van juridische en beleidsmatige ontwikkelingen op het werkgebied en de organisatie van  de FIU en verwerkt deze kennis in adviezen en rapportages; 
 • Je bent goed op de hoogte van de werkzaamheden van een FIU en de processen en afhankelijkheden die daarbij een rol  spelen; 
 • Je bent vaardig in het signaleren, analyseren en duiden van juridische en beleidsmatige onderwerpen en kunt  uitstekend communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Verder beschik je over uitstekende probleemoplossende en  adviesvaardigheden;  
 • Je bent een vaardig jurist, stressbestendig, initiatiefrijk, flexibel, professioneel, integer, van onbesproken gedrag en in staat  volledige geheimhouding te bewaren; 
 • Je beheerst Nederlands, Engels en Papiaments, zowel in woord als in geschrift; beheersing van Spaans strekt sterk tot  aanbeveling. 

SOLLICITEREN
De sollicitatieprocedure wordt gefaciliteerd door de SOAB. Jouw sollicitatiebrief vergezeld van een CV en je diploma’s kan je uiterlijk 4 november 2022 verzenden naar recruitment@soab.cw t.a.v. mevrouw P. Ottenhoff. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in de functie, dan word je uitgenodigd om te solliciteren. Een assessment alsook een referentieonderzoek en een medische keuring kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een screening volgens het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (P.B. 2014, no. 21) is een verplicht onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Jouw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis en relevante werkervaring.

Voor meer informatie inzake de sollicitatieprocedure bel je naar de SOAB, telefoonnummer: +5999 4669000. Voor nadere informatie over de organisatie en/of de functie kan je contact opnemen met mw. A. Kemna, Hoofd FIU Curaçao, op tel. nr. (5999)4626588. Informatie over de organisatie is tevens te vinden op de website: www.fiucuracao.cw.

Other participating companies