Ministerie van Financiën Curaçao - Senior Beleidsmedewerker Development & Informatisering (D&I) (DOUANE Curaçao) (1 Fte) schaal 12

Job Description

De Senior-Beleidsmedewerker D&I ressorteert direct onder het Afdelingshoofd D&I. U draagt inhoudelijk bij aan de verbetering en vernieuwing van douaneprocessen, u treedt op als (functioneel) beheerder van Asycuda en draagt zorg voor opzet en realisatie van specifieke D&I-projecten.

Responsibilities

 • Het analyseren van en adviseren over de gevolgen van (complexe) politieke, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen voor de DC in het algemeen en werkprocessen in het bijzonder;
 • Het analyseren van, adviseren over en introduceren van (complexe) technologische ontwikkelingen en/of van elders toegepaste (innovatieve) werkmethoden en technieken;
 • Het doen van voorstellen voor nieuwe producten/vormen van dienstverlening en verbetering van efficiency/effectiviteit;
 • Het zorgdragen voor een technisch ongestoorde en optimale werking van het systeem, zowel op centraal niveau als ook op de posten;
 • Het daartoe (doen) opstellen en onderhouden van o.a. werkprocessen, protocollen, veiligheids- en calamiteitplannen en autorisaties;
 • Het initiëren, (doen) ontwikkelen en implementeren van technische innovaties;
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van z.g. risicoprofielen;
 • Het initiëren van een projectmatige aanpak ter oplossing van specifieke (beleids-en/of technologische) vraagstukken;
 • Het (doen) formuleren van projectvoorstellen, begrotingen en samenstelling van projectteam(s).

Requirements

 • Relevante Hbo/ WO-opleiding en 3 tot 5 jaar relevante werkervaring bij de Douane;
 • Theoretische kennis van (inter-)nationale douanewetgeving en processen;
 • Gespecialiseerde kennis v.w.b. informatisering en automatisering;
 • Goede kennis van DC-strategische koers, -processen en –structuur;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, formuleren, uitdragen en verdedigen van visies, concepten, nieuwe ideeën en voorstellen;
 • Vaardigheid in het leiden van (multidisciplinaire) projecten en het uitdragen van verkregen producten en resultaten;
 • Vaardigheid in het begeleiden en coachen van medewerker;
 • Nederlandse taal is een pré (mondeling als schriftelijk).

Competenties:

Douane breed:

 1. Integriteit;
 2. Klantgericht (intern en externe klanten);
 3. Vakkundig, professioneel, kwaliteit gerichtheid;
 4. Samenwerking, Positieve attitude & Collegialiteit;
 5. Resultaatgerichtheid.

Functie specifiek

 1. Sterk analytisch vermogen;
 2. Uitstekende Excel vaardigheden;
 3. Goede kennis van Asycuda World;
 4. Teamplayer;
 5. Goede mondelinge en schriftelijke (advies) vaardigheden;
 6. Omgevingsbewust;
 7. Projectmatig werken;
 8. Innovatief;

Solliciteren:

U kunt uw sollicitatiebrief vergezeld van een curriculum vitae en kopie van diploma’s, tot en met uiterlijk 2 weken na publicatie richten aan Stichting Overheid Accountants Bureau (SOAB) , t.a.v. het HR Advisory Team SOAB, via email: recruitment@soab.cw onder vermelding van vacature Senior Beleidsmedewerker D&I- Douane. Een assessment en referentieonderzoek, medische keuring en politiële inlichting maakt deel uit van de selectieprocedure. De sollicitatieprocedure en inschaling geschiedt volgens de bij de overheid geldende richtlijnen en regelgeving. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met SOAB, mw. E. Wiel, telefoonnummer +5999 466-9000.

KOM NAAR DE FRED EXPO in NEDERLAND – 29 oktober 2022

Tijdens de FRED Expo in het WTC Rotterdam zijn de functionarissen van het Ministerie van Financiën ook aanwezig. Kom onze stand bezoeken op zaterdag 29 oktober in Rotterdam. Wilt u in aanmerking komen voor een oriënterend gesprek tijdens de FRED Expo dagen, stuur dan je CV en motivatiebrief niet later dan 25 oktober 2022 aan recruitment@soab.cw t.a.v. mw. E. Wiel en/of mw. S. Pieter.

Other participating companies