Analytisch Diagnostisch Centrum - Senior Analist - Afdeling Klinische Chemie

Responsibilities

 • Verricht routinematige en niet-routinematige onderzoekshandelingen;
 • Voert controles en technische validatie van de resultaten uit, stelt deze vast en verwerkt deze met behulp van geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde systemen;
 • Verstrekt informatie, geeft begeleiding en ondersteuning voor een efficienter werkproces;
 • Signaleert knelpunten in operationele en/of organisatorische richtlijnen, analysemethoden, voorschriften en protocollen, draagt oplossingen aan en voert hierover overleg met de leidinggevende;
 • Begeleidt, coacht en ondersteunt (nieuwe) collega’s en stagiaires in het vakgebied.

Requirements

 • HLO diploma of daaraan gelijkwaardig;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Theoretische kennis van meerdere analysemethoden en de praktische bruikbaarheid van onderzoeksmethoden om tot beantwoording van een onderzoeksvraag te komen;
 • Kennis van kwaliteit-, meetsystemen en kalibratiemethoden;
 • Kennis van analyseapparatuur, de instrumenten en veiligheidsvoorschriften;
 • lnzicht in de toepassingsmogelijkheden en analysemethoden;
 • Vaardigheid in het uitvoeren en controleren van (samengestelde) analyses, het visueel interpreteren van resultaten en het doen van voorstellen voor vervolgonderzoeken;
 • Vaardigheid in het opstellen van schriftelijke verslagen;
 • Vaardigheid in het bedienen van laboratoriumapparatuur;
 • Vaardigheid in het uitvoeren van onderhoud aan apparatuur;
 • Vaardigheid in het opstellen van sop’s.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Nedine Merien (+5999) 434-5148. Uw sollicitatiebrief en CV kunt u mailen naar hrm@adcnv.com, onder de vermelding van ‘Senior Analist KCH ADC’.

Other participating companies