Rijksdienst Caribisch Nederland - Allround Medewerker

Job Description

De Immigratie & Naturalisatie Dienst Caribisch Nederland (IND CN) is op zoek naar een:

Allround medewerker

Afdeling:

Het doel van de IND organisatie op de CN is het namens de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid zorgvuldig, tijdig en doelmatig beslissen over een aanvraag voor een verblijf in een van de openbare lichamen van Nederland, te weten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De aanvraag kan zijn een machtiging voorlopig verblijf, een verblijfsvergunning voor bepaalde of voor onbepaalde tijd, een terugkeervisum of een aanvraag Nederlanderschap via naturalisatie of optie. Daarnaast voert de IND-CN unit ook ongewenst verklaringen en intrekkingen van verblijfsvergunningen uit en worden bezwaarschriften, beroepschriften en klachten behandeld. Tevens heeft de IND-CN unit een taak in de administratieve voorbereiding tot het vertrek van vreemdelingen uit een der openbare lichamen, die niet of niet meer in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel.

In de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn de Wet Toelating en Uitzetting BES (WTU-BES), het daarop gebaseerde Besluit, de regeling Toelating en Uitzetting BES en de Circulaire Toelating en Uitzetting BES van toepassing.

De organisatie

De IND CN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De IND voert deze werkzaamheden uit aan de hand van de Wet Toelating en Uitzetting. 

Responsibilities

De Allround medewerker is in de breedste zin belast met voornoemde werkzaamheden en zal zowel alle front-office als back-office werkzaamheden uitvoeren.

Een allround medewerker van de IND CN unit is een dienstverlener die de klant centraal stelt en tegelijkertijd borg staat voor een zorgvuldige toepassing van de regelgeving. Hiervoor is een visie nodig waarin dienstverlening en handhaving elkaar niet uitsluiten. Je werkt in het team van de IND CN unit, die onderdeel is van de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap van de IND in Nederland. 

Het werkgebied van de allround medewerker beperkt zich niet alleen tot het openbaar lichaam Saba maar strekt ook uit tot de openbare lichamen Bonaire en St. Eustatius.

Hoofdtaken functie:

 • U verricht werkzaamheden met betrekking tot identificatie w.o. het controleren van de geldigheid van originele brondocumenten.
 • U maakt afspraken voor een (volgend) loketbezoek;
 • U beantwoordt algemene en / of individuele / specifieke vragen over de op een specifieke loketlocatie in behandeling zijnde aanvraag;
 • U verwijst indien nodig door naar anderen en / of andere instanties;
 • U verricht overige werkzaamheden m.b.t. de loketfunctie.
 • U neemt aanvragen tot toelating en Naturalisatie in behandeling en onderzoekt de aanvraag, toetst de gegevens op volledigheid en juistheid en stelt het dossier op dat naar Nederland wordt gestuurd;
 • U bestudeert relevante instructies in relatie tot de aanvraag;
 • U vormt zich een oordeel over de zaak;
 • U draagt zorg dat de aanvraag compleet is en verwerkt de aanvragen in het toelatingssysteem.
 • U roept betrokkenen op om de beschikking op hun verzoek af te komen halen en reikt deze uit.
 • Van de allround medewerker wordt verwacht dat hij/zij de rol van systeembeheerder op zich wil nemen; dit houdt in het onderhoud van de tabellen en documenten in het toelatingssysteem FMS en andere systemen op de afdeling;
 • U kunt ook belast worden met archieftaken.
 • Het maken van conceptbeschikkingen.
 • Het zelfstandig afhandelen van bezwaarschriften en het voeren van vreemdelingrechtelijke procedures in eenvoudige zaken.

Requirements

Competenties

 • Door middel van jouw houding, gedrag en presentatie weet je respect te verwerven. Het werken in een dynamische, veranderlijke werkomgeving prikkelt jouw energie, enthousiasme en improvisatie in positieve zin.
 • Een collega die actief en met enthousiasme deze functie oppakt en ook in drukke en wisselende omstandigheden overzicht weet te behouden.

Functieeisen

 • U beschikt over een HBO werk- en denkniveau, juridische richting.
 • Opleiding Documentencontrole (Doc 1) van de KMar of de Module Documenten Onderzoek Gemeenten van de Politieacademie.
 • U hebt bij voorkeur kennis van het vreemdelingenbeleid en –regelgeving
 • Beheersing van verschillende gesprekstechnieken, zoals actief luisteren en open vragen stellen.
 • Het is een pré wanneer U daarnaast beschikt over inzicht in logistieke en administratieve processen en ook beschikt over inzicht in de politieke/bestuurlijke en maatschappelijke context waarbinnen IND CN opereert.
 • Bij voorkeur beheersing van Nederlands, Engels, Papiaments en Spaans.
 • Zelfstandig werken is zeer essentieel.

We offer

Wat wij bieden:

 • Een marktconform salarisschaal 8/ 9 van minimaal $ 2.247,- en maximaal $ 3.506,- per maand bij een werkweek van 39,5 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring
 • Aanstelling tijdelijk voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot 1 jaar verlenging bij goed functioneren.
 • Een eindejaarsuitkering van
 • Vakantiegeld uitkering van 8,33% van de bezoldiging
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN
 • Interne opleidingsmogelijkheden
 • vakantie uren (o.b.v. 39,5 urige werkweek)

Aanstellingseisen:

 • Tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van één jaar, bij goed functioneren en een positieve beoordeling kan een vast dienstverband worden verleend.
 • Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist
 • Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, is het Nederlanderschap een vereiste

Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies