Rijksdienst Caribisch Nederland - Medewerker Onderstand

Job Description

Heb jij inzicht in de samenleving van Caribisch Nederland? Heb jij het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden met mensen van verschillende niveaus? En kun jij resultaatgericht werken? Dan zoeken wij jou!

Algemeen:
De unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert de sociale zekerheid voor Caribisch Nederland uit. Daarnaast is SZW verantwoordelijk voor de arbeidsinspectie, tewerkstellingsvergunningen en arbeidszaken. Er werken ongeveer 30 medewerkers, waarvan 4 op Saba en Sint Eustatius.

Functieomschrijving:
Als medewerker onderstand beantwoord je vragen met betrekking tot de onderstand en geef je informatie over de procedure. Dit gebeurt vanuit het loket bij SZW. Je houdt gesprekken met aanvragers om alle relevante gegevens te ontvangen en de specifieke situatie goed in beeld te krijgen. Ook voer je de gegevens in.

Responsibilities

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Invulling geven aan de lokettaken met betrekking tot de onderstand.
 • Invoeren van aanvraaggegevens.
 • Waar nodig ga je op huisbezoek in het kader van controle op gegevens en situatie.
 • Het beoordelen van aanvragen op basis van inschatting van de situatie en analyse.
 • Het maken van berekeningen.
 • Het bezien of begeleiding naar de arbeidsmarkt mogelijk is.
 • Afstemmen met betrekking tot de aanvragen bij onder andere het openbaar lichaam.
 • Je onderhoud contacten met aanvragen en ondersteunende instanties, met specialisten op de arbeidsmarkt en met scholingsinstituten.
 • Je signaleert knelpunten vanuit de dagelijkse praktijk om te komen tot verbetervoorstellen.
 • Je denkt vanuit de praktijk mee over de toepassing van veranderde wet- en regelgeving en geeft voorstellen tot verbetermogelijkheden.
 • Regelmatig invulling geven op het werkterrein van de bovenwinden en/of verzorgen van een kennisoverdracht aan de medewerkers.
 • Het uitvoeren van onderzoeken naar gebruikersacceptatie.

Requirements

Competenties

 • Omgevingsbewust
 • Klantgericht
 • Integer
 • Voortgangscontrole
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Functie-eisen:

 • MBO+-/HBO-diploma;
 • Goede kennis van de betreffende wet- en regelgeving, de daaraan verbonden procedures en interpretatiemogelijkheden en -ruimte;
 • Om kunnen gaan met gevoelige en emotionele situaties;
 • Beheersing van Nederlands en Papiaments in woord en geschrift en bij voorkeur ook beheersing van Engels en Spaans

We offer

Arbeidsvoorwaarden:
Aanloopschaal 8 minimaal $ 2.136,- tot maximaal $ 2.972,-
Functieschaal 9 minimaal $ 2.452,- tot maximaal $ 3.334,-

Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring. Op alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren. Indien er reeds een vast dienstverband is, wordt dit voortgezet met extra afspraken.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en is een onderdeel van de selectieprocedure.

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch Gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied de voorkeur.

Beschik je nog niet over alle gevraagde competenties en functie-eisen maar ben je wel bereid om jezelf te ontwikkelen? Neem contact met ons op om samen te bespreken hoe we onze verwachtingen en jouw doelen mogelijk samen kunnen brengen in een leer-werktraject.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies