Openbaar Ministerie Curacao, St. Maarten, BES - (Senior) Beleidsmedewerker - BES-eilanden

Job Description

Het parket van de Officier van Justitie Bonaire, St. Eustatius en Saba is per 15 juli 2018 op zoek naar een:

(Senior) Beleidsmedewerker

Het Openbaar Ministerie van het Caribisch Nederland bestaande uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM-BES), is een dynamische en gedreven organisatie die zich inzet om de criminaliteit in al zijn verschijningsvormen te bestrijden.

Het OM-BES heeft de ambitie om een effectieve bijdrage te leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving en het bieden van stevige waarborgen voor een integere democratische rechtstaat. Dit gebeurt door middel van het leiden van opsporingsonderzoeken van verschillende opsporingsdiensten, het “afdoen” van strafzaken, waaronder het ter zitting brengen van strafzaken en het toezicht houden op de executie van straffen.

De strafrechtshandhaving op Caribisch Nederland wordt uitgevoerd onder leiding van de Hoofdofficier van Justitie en onder verantwoordelijkheid van de met de landen Curaçao en Sint Maarten gedeelde Procureur-Generaal. In het geval van het OM-BES is de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de uitoefening van de justitiële taken welke bij wet aan het Openbaar Ministerie zijn toebedeeld.

Het OM-BES, momenteel bestaande uit 12 professionals, is volop in ontwikkeling. Het perspectief van het OM voor de komende jaren houdt in dat wordt ingezet op het verder professionaliseren van de eigen organisatie, integrale aanpak van veiligheidsproblemen en verdergaande communicatie met de samenleving.

Responsibilities

Als beleidsmedewerker ben je belast met het mede ontwikkelen en formuleren van het strategisch beleid en lange termijn plannen van het OM-BES en het daartoe opstellen van (complexe) integrale veiligheidsvraagstukken, beleidsnotities en –plannen en het ter zake adviseren van de Hoofdofficier van Justitie.

Omdat effect van beleid mede afhankelijk is van de professionaliteit van de eigen organisatie heb je ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het parket.

Voorts ben je belast met het ontwikkelen van kaders, procedures en regelgeving voor het OM-BES, het signaleren en melden van knelpunten en onvolkomenheden en het doen van voorstellen ter verbetering.

Je bent binnen de kaders van het centrale beleid van het OM belast met het uitwerken van specifiek uitvoeringsbeleid voor het parket in eerste aanleg, het ter zake adviseren van de Hoofdofficier van Justitie en het ontwikkelen en implementeren van (bedrijfsvoerings)instrumenten en het analyseren van (ontwerp) wet- en regelgeving die voor reactie zijn voorgelegd aan de Hoofdofficier van Justitie.

Daarnaast zal je vanuit een integrale benadering de Hoofdofficier van Justitie adviseren inzake bedrijfsvoerings-aangelegenheden en het overleg met en de advisering aan de Procureur Generaal en ketenpartners en namens de Hoofdofficier van Justitie de Procureur

Generaal adviseren over beleidsaangelegenheden. Ook zal je stukken ter behandeling in diverse overlegstructuren voorbereiden en, indien nodig, toelichten, deelnemen aan multidisciplinaire projecten/werkgroepen binnen en buiten het OM en contacten onderhouden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Tevens zal je concept jaarverslagen en concept jaarplannen voor het OM-BES opstellen en daarbij zorgdragen voor een juiste afstemming met de corresponderende jaarrekening.

In deze functie zul je ook te maken krijgen met gevoelige en afgeschermde informatie.

Als laatste zal je ondersteunende werkzaamheden verrichten ten behoeve van het gehele parket van de Officier van Justitie en werk je mee aan het professionalisering van de afdeling.

Kortom dit is de functie van een dynamische duizendpoot die creatief, volhardend maar flexibel en als teamplayer een daadwerkelijke bijdrage aan de veiligheid van de BES-eilanden kan leveren.

Requirements

Als beleidsmedewerker beschik je over een afgeronde juridische WO-opleiding en heb je affiniteit met zaken en processen die zich afspelen zowel binnen als buiten het OM-BES. Je hebt kennis van het vakgebied en inzicht in vraagstukken en problemen die zich op diverse werkterreinen afspelen, kortgezegd een multidisciplinaire oriëntatie. Daarnaast ben je vaardig in het analyseren van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en ben je in staat dit in adviezen en beleid te formuleren. Hierbij beschik je over een sterk ontwikkelde schrijfvaardigheid.

Verder ben je omgevingsbewust en omarm je de ketensamenwerking. Je bent in staat om je in een complex krachtenveld staande te houden, rekening houdend met de verschillende belangen en in verbinding met de ketenpartners. Resultaatgericht samenwerken is geen probleem voor je. Daarnaast ben je stressbestendig en daadkrachtig, een teamplayer, praktisch ingesteld en heb je het vermogen een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van een kleinschalige organisatie. Ook ben je flexibel en beschik je over een “hands-on” mentaliteit en uitstekende communicatieve vaardigheden. En natuurlijk ben je in staat met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Ook in de kleine gemenschap waarin je leeft en werkt.

We offer

Aanloopschaal minimaal 11 $ 3.261,- tot maximaal $ 4.241,- Functieschaal minimaal 12 $ 3.766,- tot maximaal $ 4.808,- Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring. Op alle vacatures

zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van Rijksdienst Caribisch Nederland van toepassing. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren. Als er al een vast dienstverband is, wordt dit voortgezet met extra afspraken. Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en is, alsmede een referentieonderzoek en deelname aan een assessment, onderdeel van de selectieprocedure. Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch gebied de voorkeur.

Ben je enthousiast en bruis je van energie om het OM-BES team te komen versterken? Solliciteer dan direct door je brief met C.V. te richten aan het Openbaar Ministerie, t.a.v. mevr. C. Rojer, Hoofd HRM, via e-mailadres: hrm@OMCarib.org.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies