Openbaar Ministerie Curacao, St. Maarten, BES - Senior Administratief Juridisch Medewerker

Job Description

De functie
Als senior administratief juridisch medewerker ben je, ten behoeve van de hoofdofficier van justitie, belast met het administratief en juridisch beoordelen en afdoen van standaardzaken en het afhandelen van complexere zaken van schadebeoordeling en slachtofferzorg.

Je toetst en voert de juridisch administratieve werkzaamheden uit binnen een team. Hierbij verzamel en vraag je zaaks gerelateerde informatie op en beoordeelt deze. Ook registreer en beoordeel je processen-verbaal op formele en materiele vereisten. Je verzorgt alle uit de executie voortvloeiende administratieve handelingen en correspondentie met de ketenpartners en betrokken partijen. Je registreert beslag, invordering van rijbewijzen, slachtofferinformatie en andere gegevens, maakt strafkaarten en andere stukken aan in het kader van executie en geeft de data aan wanneer gestraften hun straf gaan uitzitten.

Voor de behandeling en afhandeling van standaard juridische zaken verwerk je o.a. dagvaarding(en) en tenlastelegging(en) en bereid je zittingsdossier voor ten behoeve van de officier van justitie. Ter voorbereiding van zittingen en raadkamers regel je de gedetineerden transporten en roep je getuigen, tolken en deskundigen op. Je adviseert over en verwerkt van in beslag genomen goederen en de ontzegging bevoegdheid motorrijtuigen. Tevens verwerk je administratief de bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB) zaken. Daarnaast zorg je voor herroeping van voorwaardelijke invrijheidstelling van personen die weer een veroordeling krijgen.

Ook draag je mede zorg voor de uitvoering van het beleid van het OM door tijdige en adequate informatievoorziening aan slachtoffers en nabestaanden in nauw overleg en afstemming met de behandelend officier van justitie en medewerkers van slachtofferhulp. Je beoordeelt en stelt materiële en immateriële schade vast met behulp van de daartoe beschikbaar gestelde systemen en normen. Je vraagt aanvullende informatie op bij het slachtoffer en legt de vastgestelde schadevergoeding aan de slachtoffer en verdachte voor akkoord voor (instemmingverklaring).

Tevens ben je het eerste aanspreekpunt van het OM. Derhalve ben je mede verantwoordelijk voor o.a. het openen van het portier, het bedienen van de telefooncentrale en het beantwoorden van e-mails van burger en ketenpartners. Ook voor je de overige allround werkzaamheden van de afdeling uit.

Requirements

Het profiel
Als senior administratief juridisch medewerker beschik je over een afgeronde relevante MBO opleiding (niveau 4) en meerdere jaren ervaring als (Senior) Administratief Juridisch Medewerker. Je hebt theoretische en praktische kennis van juridisch administratieve werkzaamheden alsmede van relevante wet- en regelgeving, procedures, termijnen(bewaking), regels en voorschriften om deze nauwgezet toe te kunnen passen. Ook heb je kennis van en inzicht in de toepassing van het slachtofferzorg met betrekking tot rechten van slachtoffers en nabestaanden.

Je bent nauwkeurig en zorgvuldig op het gebied van registratie en de vorming van zaakdossiers. Daarnaast ben je klantvriendelijk en betrouwbaar en weet je goed met vertrouwelijke informatie om te gaan. Je bent omgevingsbewust, stressbestendig, daadkrachtig en resultaatgericht. Verder ben je een sterke teamspeler, flexibel en beschik je, naast een “hands-on” mentaliteit, ook over uitstekende schriftelijke als mondelinge vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels. Bovenal ben je integer.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies