Openbaar Ministerie Curacao, St. Maarten, BES - Parketsecretaris

Job Description

De functie
Je bent als Parketsecretaris verantwoordelijk voor de ondersteuning van de officieren van justitie. Hieronder vallen onder andere het samen met de officier van justitie aansturen en coördineren van diverse opsporingsteams en opsporingsonderzoeken, waaronder de lokale politie, het Recherche Samenwerkingsteam en overige bijzondere opsporingsdiensten.

In de praktijk komt het erop neer dat je als parketsecretaris veel contact hebt met de opsporingsdiensten, processen-verbaal en dossiers controleert en dossiers juridisch beoordeelt. Je ondersteunt de officier van justitie bij het maken van tenlasteleggingen, de aansturing op het inzetten en beoordelen van bijzondere opsporingsbevoegdheden, bij overleggen en bij slachtoffergesprekken. Je denkt met de officier van justitie mee over de afdoening van strafzaken en ondersteunt hem of haar met de voorbereiding van de zittingen ten behoeve van de vervolging bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Als Parketsecretaris ben je tevens belast met de behandeling van Sepot OM – zittingen en het zo nodig horen van ketenpartners zoals de reclassering. Het toetsen van de resultaten van de administratief juridische voorbereiding van strafzaken op volledigheid en juistheid, het verrichten van juridisch inhoudelijke werkzaamheden en het uitvoeren van tweede beoordelingen en herbeoordelingen van zaken behoren ook tot de taken.

Requirements

Het profiel
Als Parketsecretaris beschik je over een afgeronde studie rechten op minimaal Hbo-niveau en heb je sterke affiniteit zowel t.a.v. het strafrecht en met zaken en processen die zich afspelen binnen als buiten het OM. Je hebt gespecialiseerde kennis van het vakgebied en inzicht in vraagstukken en problemen die zich op diverse werkterreinen afspelen, kortgezegd een multidisciplinaire oriëntatie en inzicht in de maatschappelijke en economische context van de rechtspraak.

Je bent in staat om je in een complex krachtenveld staande te houden, rekening houdend met de verschillende belangen en in verbinding met de ketenpartners. Daarnaast ben je stressbestendig en daadkrachtig, resultaatgericht, praktisch en analytisch ingesteld en heb je het vermogen een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van een kleinschalige organisatie. Ook ben je een sterke teamspeler, flexibel en beschik je over uitstekende schriftelijke als mondelinge vaardigheden zowel in het Engels als in het Nederlands.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies