Openbaar Ministerie Curacao, St. Maarten, BES - Officier van Justitie

Job Description

De functie
In je primaire taak als officier van justitie zal je samen met de andere officieren belast worden met onderzoeken die een breed scala betreffen en uiteen lopen van veel voorkomende tot zware (grensoverschrijdende) criminaliteit. Je draagt een steentje bij in het vormgeven van een integrale aanpak vanuit een netwerk van (sociaal-maatschappelijke) partners die allen betrokken zijn op de veiligheidsproblemen op de eilanden.

Je zal gaan investeren in de samenwerking met collega’s binnen het Koninkrijk en andere omringende (ei)landen. Het actief informatie met elkaar delen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met deze (internationale) collega’s helpt om uitvoering te geven aan internationale rechtshulp in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. Voorts zal jij je kennis en ervaring met collega’s delen en je onder andere inzetten voor het verder professionaliseren van de organisatie en verdergaande communicatie met de samenleving.

Requirements

Het profiel
Het werken binnen een parket dat weer onderdeel uitmaakt van een justitiële en bestuurlijke keten, is een zeer bijzondere, uitdagende en boeiende ervaring. Voor jou liggen er dan ook ontwikkelkansen op zowel professioneel als op persoonlijk gebied. De organisatie, de keten en de samenleving op de eilanden vereisen een officier die van nature een teamplayer is, met ruime ervaring in de algemene praktijk. Je bent in staat om complexe vraagstukken die zich voordoen in het veld van de criminele inlichtingen te beoordelen en daarover lastige risicoafwegingen te maken. Daarnaast vraagt het werken enerzijds in een ‘geïsoleerde’ taakveld, anderzijds in een internationale omgeving van rechtshulp, dat je beschikt over goede contactuele vaardigheden en een grote organisatie- en omgevingssensitiviteit.

Naast eigenaarschap, visie, ondernemerschap en onafhankelijkheid moet je tevens in staat zijn om de ontwikkelingen in politieke en maatschappelijke opvattingen over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, richtinggevend te beïnvloeden naar consistent, zichtbaar, toetsbaar en herkenbaar optreden. Door de kleinschaligheid van en een nauwe vervlechting met de gemeenschap ben je gericht op een intensieve samenwerking met collega’s en ketenpartners, resultaatgericht, collegiaal en besluitvaardig. Je kan goed luisteren en toont doorzettingsvermogen. Tevens vergen de culturen op de eilanden nadrukkelijk flexibiliteit en aanpassings- en inlevingsvermogen. Omdat het OM vaak onder relatief hoge druk van de media en politiek staat is het afbreukrisico behoorlijk en wordt dus een groot beroep gedaan op je stressbestendigheid en omgevingsbewust-zijn. Je leeft en werkt in een ‘glazen huis’.

Note: officier van justitie kan je worden door het ‘officier in opleiding’ (oio) traject te hebben doorlopen.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies