Ministerie van Financiën Curaçao - Landsontvanger - Afdelingshoofd Comptabiliteit (1fte) - Max. Schaal 10

Job Description

De Afdelingshoofd Comptabiliteit is belast met de zorg voor financiële administratie van de te verwerken betalingen, het leveren van een bijdrage aan de financiële informatievoorzieningen en het geven van leiding aan de afdeling Comptabiliteit.

Responsibilities

 • Je behandelt het gevraagd en ongevraagd uitgebrachte advies van de te verwerken betalingen naar aanleiding van geconstateerde knelpunten in het financieel-administratieve proces aan het Hoofd van Dienst;
 • Je geeft bijdrage aan het jaarplan van de dienst en stelt het werkplan van de afdeling op;
 • Je adviseert over knelpunten in het financieel- administratieve processen;
 • Je zorgt voor het geven van toelichting aan de accountantsdienst over bij controles gesignaleerde onduidelijkheden in de administratie;
 • Je bent belast met het opstellen van periodiek financiële overzichten en concipiëren van managementrapportages met betrekking tot gesignaleerde bijzonderheden;
 • Je neemt beslissingen i.v.m. financiële administratie over de fiattering van betaalbaarstellingen en over het opstellen van concepten voor managementrapportages, de balans, het financieel jaarverslag en bijbehorende toelichtingen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheren van de tussenrekeningen;
 • Je zorgt voor werkzaamheden i.v.m. coördinering automatiseringsvraagstukken zoals het coördineren en analyseren van aanpassingen in het nieuwe Geautomatiseerd Ontvangers Systeem (GOS);
 • Je geeft leiding aan de afdeling Comptabiliteit;
 • Je geeft aan de knelpunten ten behoeve van de beleidsvorming.

Requirements

 • Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding richting Financieel en Administratief met 3 jaar relevante werkervaring;
 • Je hebt kennis van de inrichting van de financiële administratie en de Administratieve Organisatie;
 • Je hebt kennis van boekhouding en comptabiliteitsvoorschriften;
 • Je hebt kennis met het GOS-systeem;
 • Je hebt kennis van boekhoudkundige en financieel-administratieve procedures en vaardigheid in het hanteren ervan;
 • Je hebt kennis van de overheidsorganisatie;
 • Je bent vaardig in het analyseren en beoordelen van financiële gegevens;
 • Je bent vaardig in het opstellen van cijfermatige overzichten en maandrapportages;
 • Je hebt schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Papiaments;
 • Je hebt communicatieve- en sociale vaardigheden;
 • Je bent vaardig in het geven van leiding.

SOLLICITEREN:

Zie je jezelf in deze functie? Stuur dan jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en kopie van je diploma’s, uiterlijk 4 november 2022, t.a.v. de Landsontvanger Curaçao, t.a.v. HR Advisory Team SOAB, via emailadres recruitment@soab.cw onder vermelding van “Sollicitatie Afdelingshoofd Comptabiliteit”. Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichtingen maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis en relevante werkervaring. Indien je niet aan de ervaringsvereisten voldoet, kan je maximaal twee schalen lager worden ingeschaald.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mevr. V. Kastaneer +5999 734 2238 of mevr. M. Hart +5999 734 2331. Voor alle andere informatie kun je telefonisch contact opnemen met SOAB HR Advisory Team op telefoonnummer +5999 466-9000.

Other participating companies