Dr. H.E. Oduber Hospitaal - Clinical Teacher

Responsibilities

• Bereidt het toegewezen onderwijs voor en zorgt voor de uitvoering hiervan.
• Coördineert verpleegkundige (vervolg)opleidingen en andere algemene specifieke bij- en (na) scholingentrajecten.
• Verzorgt de planning van cursusmomenten, – cursusmateriaal, lesroosters en verplichte stages.
• Ondersteunt, instrueert docenten/cursisten. Motiveert begeleiders, medewerkers in de praktijk.
• Houdt een nauwkeurig cursistenresultaat bij, evalueert en rapporteert opleidingsactiviteiten.
• Bevordert een positief leerwerkklimaat.
• Ziet toe op het voeren van begeleidingsgesprekken, geeft waar nodig leiding aan deze gesprekken.
• Verzorgt skillslab activiteiten en simulatieonderwijs
• Draagt bij aan de transformatie en actief deelnemen/begeleiden van studenten bij het klinisch onderwijs `Clinical teaching’ in het HOH conform het OCNE model.
• Toetst leerresultaten met daarvoor door het onderwijsinstituut ontwikkelde en/of goedgekeurde toetsingsmethoden.
• Begeleidt, beoordeelt studenten/cursisten bij de uitvoering en voortgang van studieopdrachten
• Neemt deel en geeft leiding aan commissies en projecten en voert toegewezen beheertaken uit.
• Volgt in- en externe ontwikkelingen, adviseert over ontwikkelingen/implementatie van verbeteringen.
• Adviseert, ondersteunt verantwoordelijken bij het opzetten, invoeren en onderhouden van kwaliteitssystemen.
• Past huidige curricula aan en ontwikkelt nieuwe curricula en lesprogramma’s.
• Is bereid CPR instructeur te worden en draagt zorg voor de BLS, ACLS en PALS.

Requirements

• Is in het bezit van een HBO Lerarenopleiding verpleegkunde 2e of 1ste-graads (bachelor/master)
• Is in het bezit van een specialistische verpleegkundige vervolgopleiding en heeft ruime ervaring in de verpleegkundige praktijk.
• Heeft goede communicatieve vaardigheden en organisatorisch vermogen.
• Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
• Heeft ervaring met Word & Excel.
• Is gedreven in het stimuleren van “continuous education”.

We offer

De functie wordt conform FWG 3.0 ingeschaald. Voor het overige is de vigerende CAO SZA-ABV van toepassing.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies