Analytisch Diagnostisch Centrum - Groepshoofd - Afdeling Financiën

Responsibilities

 • Als Groepshoofd ben je verantwoordelijk voor de verzameling, analyse, bewerking en onderbouwing van financiële informatie ten behoeven van beleids- en begrotingsproducten;
 • Je rapporteert periodiek aan het afdelingshoofd over de personele-, financiële-, materiele- en operationele aspecten van de bedrijfsvoering en geeft leiding en coaching aan de medewerkers binnen de afdeling;
 • Je draagt zorg voor het tijdig aanleveren van documenten t.b.v. externe audit en het opstellen van de jaarrekening;
 • Je levert een bijdrage aan de controle, monitoring en evaluatie van de begroting- en beleidsuitvoering en doet voorstellen ter verbetering van beleid en beheer;
 • Als Groepshoofd ontwikkel je (mede) de procedures, methoden en technieken voor de afdeling;
 • Je draagt zorg voor de borging van de kwaliteit en optimaliseert de werkprocessen en valideert de standard operation procedures (SOP’s).

Requirements

 • Afgeronde HBO (bachelor) opleiding in accounting/financieel management;
 • Theoretische kennis van specifieke en lokale financiële wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van financieel beheer;
 • Kennis van en ervaring met verslaggevingsrichtlijnen;
 • Kennis van en ervaring met de corporate governance code;
 • Ervaring met externe & interne audits;
 • Vaardigheid in het adviseren over financiële aangelegenheden;
 • Vaardigheid in het leiddinggeven, het coördineren, adviseren en rapporteren.

Voor een betere beeldvorming kun je altijd een kopie van de functiebeschrijving opvragen bij de HRM afdeling. Sollicitatiebrief en C.V. kan gemaild worden naar hrm@adcnv.com onder vermelding van ‘GF’.

 

Other participating companies