Openbaar Lichaam Bonaire - Fiscaal Jurist beleidsadviseur C

Job Description

De afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) is belast met de ondersteuning van het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft alle juridische en bestuurlijke vraagstukken. De afdeling is daarmee een spil in het web en ziet erop toe dat binnen het openbaar lichaam conform wet- en regelgeving wordt gehandeld. De afdeling is betrokken bij een groot scala aan vraagstukken en of onderwerpen. De dynamiek binnen de afdeling is dan ook groot.

Responsibilities

Je bent verantwoordelijk voor het inventariseren en analyseren van de fiscale ontwikkelingen binnen met name de Bes eilanden. Je implementeert en bewaakt het fiscale beleid van het OLB. Je adviseert op fiscaal juridisch terrein en onderhoud contacten met de belastingdienst en andere (gerechtelijke) contacten. Je vertaalt de wensen van het bestuur en management van de directie in leesbare en praktische adviezen. Je bent de gesprekpartner van de afdeling Financiën en externe -belastingrecht advocaten voor wat betreft fiscale rechtszaken. Verder ben je belast met de correspondentie met belastingplichtigen voor wat betreft ingediende bezwaar- en beroepschriften. Tot slot zorg je voor een deugdelijke risicobeheersing mechanisme ter voorkoming van opbrengstderving voor wat betreft belasting- en erfpacht- gelden.

Requirements

  • Je bent vakinhoudelijk sterk en bent in staat om op proactieve wijze Afdelingen en Directies te helpen en begeleiden bij fiscale vraagstukken.
  • Je hebt wo-werk-en -denkniveau op het gebied van fiscale economie, fiscaal recht of in een ander juridisch of fiscaal vakgebied.
  • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring in een fiscale functie en met de behandeling van bezwaarschriften.
  • Je hebt uitstekende aantoonbare en actuele fiscale kennis.
  • Je beschikt over vaardigheid m.b.t. het inhoudelijk afstemmen van advies- en beleidsnota’s, het opstellen en uitdragen van (fiscaal)juridische beleidsadviezen en het verwoorden van in te nemen standpunten. Daarnaast ben je betrouwbaar, discreet, efficiënt, geordend (planmatig) samenwerkings- en klantgericht en beschik je over verantwoordelijkheidsgevoel en overtuigingskracht.

We offer

Het salaris bedraagt minimaal $ 3.457, = (aanloopschaal 11) en maximaal $ 5.054, = (functieschaal 12).

Geïnteresseerd
Voor nadere informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met het afdelingshoofd van de afdeling JAZ, mevrouw mr. M. Valdink of P&O adviseur A. Hammer of kijk op www.bonairegov.com.

Je sollicitatie en C.V. kun je vóór 1-11-2022 richten aan het afdelingshoofd van de afdeling JAZ, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij je Sollicitatie per email: solliciteren@bonairegov.com

De selectiegesprekken vinden naar verwachting plaats in de week van 07-11-2022 en eventuele 2 e gesprekken in de week van 15-11- 2022. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Mevr. mr. M. Valdink +599 715 5330 tst. 5332

Dhr. A. Hammer +599 715 5330 tst. 2114

Other participating companies