Openbaar Lichaam Bonaire - Financieel Medewerker Projectadministratie 20 uur p/w

Job Description

Het Project Bes(t) 4 Kids heeft tot doel kwalitatief goede en betaalbare voorzieningen voor kinder-, voor- en naschoolse opvang op Bonaire te realiseren. Om dit doel te realiseren hebben de overheden ( OLB en het Rijk) afspraken gemaakt. Sinds 2020 zijn er diverse activiteiten uitgevoerd ter verbetering van de kwaliteit van deze voorzieningen en om de toegankelijkheid van deze voorzieningen voor ouders met een laag inkomen te verhogen. Het projectbureau Bes(t) 4 kids Bonaire voert in deze ondersteunende activiteiten uit en bewaakt het proces om het doel te realiseren en gaat de komende jaren de kinderopvangorganisaties ondersteunen bij het realiseren van het beoogd kwaliteitsniveau.

Responsibilities

Als Financieel Medewerker Projectadministratie voer je de financiële administratie van het project. Je verzamelt, controleert en verwerkt cijfermatige en andere administratieve gegevens en voert regelingen en overige administratief organisatorische werkzaamheden uit. Je verzorgt de correspondentie en de afwikkeling daarvan uit. Je levert bijdragen aan voortgangsrapportages en jaarplannen en bewaakt de kwaliteit van de geleverde diensten. Je signaleert onregelmatigheden en houdt toezicht op het beheer van administraties. Je bewaakt de interne procedures en overlegt en ondersteunt collega’s en de projectleider. Ook lever je periodiek managementinformatie aan.

Requirements

Je beschikt over ruime aantoonbare vaktechnische kennis en ervaring van managementondersteunende methodes en technieken op het gebied van financiën en projectadministratie. Daarnaast beschik je bij voorkeur ook over kennis van geldende (financiële) administratieve en interne procedures en vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het leveren van management informatie.

We offer

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris bij 36 uur per week maximaal $3.218,- (schaal 8). Deze functie is voor 20 uur per week. Daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden, onder andere 8,33% vakantiegeld en volledige 13 e maand.

Geïnteresseerd
Voor nadere informatie en inlichtingen over deze functie kan je contact opnemen met de projectleider Tamara Nicolaas via +599 717 1714 of P&O adviseur Silvia Martis via +599 715 5330 tst. 5338 of op www.bonairegov.com kijken.

Je sollicitatie en C.V. kun je vóór 1-11-2022 richten aan de Projectleider Bes(t) 4 Kids Bonaire, mw. Tamara Nicolaas. P/a. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk.
Je sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur per mail via solliciteren@bonairegov.com. Een uitgebreide functieomschrijving kan je vinden op onze website www.bonairegov.com.

Het kunnen overleggen van een VOG is een vereiste om aangesteld te kunnen worden. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Mevr. Tamara Nicolaas +599 717 1714

Mevr. Silvia Martis +599 715 5330 tst. 5338

Other participating companies