Ministerie van Economische Ontwikkeling Curaçao - Beleidsmedewerker – C (1 Fte) Macro Econoom

Job Description

De Beleidsorganisatie binnen het Ministerie van Economische Ontwikkeling is belast met het opstellen, monitoren en evalueren van beleid en het doorrekenen van de (financiële) en sociaaleconomische gevolgen van het opgesteld beleid alsook andere beleidsvoornemens/-voorstellen van de overheid.

Max. schaal 13

Responsibilities

 • Je draagt zorg voor het formuleren en bijdragen aan het proces om te komen tot strategisch beleid. Dit impliceert de agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsformulering, mede beleidsuitvoering en beleidskoppeling op sociaal en financieel-economisch terrein; 
 • Je behandelt macro-economische vraagstukken met betrekking tot monetaire en financiële ontwikkelingen en je verricht (macro-)economische onderzoeken en analyses;
 • Je draagt zorg voor het onderhouden en kalibreren van zowel het macro-economisch model alsook andere modellen in het beheer van het ministerie; 
 • Je draagt zorg voor het leiden van werkgroepen of voert ministerie overstijgende secretariaten die belast zijn met het opstellen en/of uitvoeren van sociaaleconomisch beleid op nationaal, sectoraal en rand voorwaardenscheppend gebied;
 • Je adviseert de Minister van Economische Ontwikkeling en de Raad van Ministers inzake actuele sociaaleconomische beleidsaangelegenheden, ontwikkelingen en vraagstukken;
 • Je draagt zorg voor het coördineren, begeleiden en mede verrichten van economische onderzoeken en analyses op gebieden die raakvlakken hebben met het economische proces van het eiland;
 • Je initieert, begeleidt, bewaakt en fungeert als coördinator van teams aangaande projecten op het gebied van maatschappelijke herstructureringsprocessen; 
 • Je stelt beleidsstudies in, analyseert de resultaten hiervan en je maakt de vertaalslag ervan naar beleidsvoorstellen alsmede op hoofdlijnen voor verder onderzoek;
 • Je volgt ontwikkelingen over voorgestelde en nieuwe wet – en regelgeving op sociaal en financieel-economisch gebied, het analyseren van de gevolgen hiervan en het adviseren van de directeur c.q. Minister hieromtrent; 
 • Je verricht zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek op macro-economisch gebied, op sectoraal gebied, op randvoorwaarden scheppend gebied en op gebied van investeringsklimaat;
 • Je levert een bijdrage aan het opstellen van halfjaarlijkse en jaarlijkse publicaties die de economische prognoses van het lopend jaar van land Curaçao presenteert alsook de ontwikkelingen binnen Caribische regio en Zuid Amerikaanse regio alsook de concurrerende landen en grote handelspartners van Curaçao.

Requirements

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding algemene economie, fiscale economie met 5 jaar relevante ervaring in modelmatig economische benadering en op sociaaleconomisch gebied en economisch onderzoek;
 • Je hebt up-to-date kennis van onderzoeksmethoden en –technieken alsook economische theorie en praktijk; 
 • Je hebt kennis van beleidsonderzoek en -analyse op sociaal en financieel-economisch gebied; 
 • Je hebt leidinggevende ervaring in het aansturen van een team beleidsmedewerkers; 
 • Je hebt inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen. 

Solliciteren

Mail  je brief, vergezeld van een recent curriculum vitae, uiterlijk 1 november 2022, aan de HR advisory team naar het e-mailadres recruitment@soab.cw / https://forms.microsoft.com/r/2geYUGhrQF, onder vermelding van “Sollicitatie Beleidsmedewerker-C Macro Econoom” 

Wil je tijdens de FRED Expo een gesprek? Stuur je CV en brief uiterlijk 24 oktober 2022 naar recruitment@soab.cw

Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichting maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis en relevante werkervaring. 

Voor nadere informatie

Voor meer informatie over de functie kan een mail worden gestuurd naar recruitment@soab.cw

Other participating companies