Ministerie van Economische Ontwikkeling Curaçao - Beleidsmedewerker-C (1 fte) Macro Econoom met technische achtergrond

Job Description

De Beleidsorganisatie binnen het Ministerie van Economische Ontwikkeling is belast met het opstellen, monitoren en evalueren van beleid en het doorrekenen van de (financiële) en sociaaleconomische gevolgen van het opgesteld beleid alsook andere beleidsvoornemens/-voorstellen van de overheid. Één (1) van het beleidsdomein binnen het Ministerie van Economische Ontwikkeling is energie met het accent op energietransitie/duurzame alternatieve energie.

Max. schaal 13

Responsibilities

 • Je formuleert en levert een bijdrage aan het proces om te komen tot strategisch beleid. Dit impliceert de agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsformulering, mede beleidsuitvoering en beleidskoppeling op sociaal en financieel-economisch terrein; 
 • Je stelt beleidsstudies in, voert beleidsstudies uit en analyseert de resultaten hiervan en je maakt de vertaalslag ervan naar beleidsvoorstellen alsmede op hoofdlijnen voor verder onderzoek;
 • Je volgt ontwikkelingen over voorgestelde en nieuwe wet – en regelgeving op sociaal en financieel-economisch gebied, analyseert de gevolgen hiervan en adviseert de directeur c.q. Minister hieromtrent; 
 • Je verricht zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek op macro-economisch gebied, op sectoraal gebied, op randvoorwaarden scheppend gebied en op gebied van investeringsklimaat;
 • Je levert een bijdrage aan het opstellen van halfjaarlijkse en jaarlijkse publicaties die de economische prognoses van het lopend jaar van land Curaçao presenteert alsook de ontwikkelingen binnen Caribische regio, Zuid Amerikaanse regio alsook de concurrerende landen en grote handelspartners van Curaçao; 

 

 • Je behandelt macro-economische vraagstukken met betrekking tot monetaire en financiële ontwikkelingen en je verricht (macro-)economische onderzoeken en analyses;
 • Je ontwikkelt en je adviseert over energiebeleid en de hiermee samenhangende multidisciplinaire raakvlakken;
 • Je bent mede coördinator en/of je neemt actief deelname aan het proces om te komen tot een energiestrategie aangaande energietransitie met als doel export te bevorderen;
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan het energietransitie traject alsook het voeren van secretariaten op multidisciplinaire aandachtsterreinen op gebied van duurzame energie;
 • Je adviseert de Minister van Economische Ontwikkeling en de Raad van Ministers inzake actuele sociaaleconomische beleidsaangelegenheden, ontwikkelingen en vraagstukken;
 • Je initieert, begeleidt, monitort en coördineert (managen) projecten in het kader van economische en maatschappelijke herstructureringsprocessen; 
 • Je volgt lokale en internationale economische trends en ontwikkelingen en bepaald de mogelijke invloed op de lokale economie. Internationale economie wordt gekenmerkt door een grote dynamiek als gevolg van snelle ontwikkelingen, technologische veranderingen, innovaties op (inter)nationaal economisch en monetair terrein; 
 • Je organiseert forums, workshops en conferenties op sociaaleconomisch gebied zowel voor lokale stakeholders alsook internationale spelers.

Requirements

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding algemene economie, fiscale economie met meer dan 5 jaar relevante ervaring in modelmatig, economische benadering;
 • Je hebt een technische achtergrond met als voorkeur op gebied van energie;
 • Je hebt up-to-date kennis van onderzoeksmethoden en –technieken alsook economische theorie en praktijk; 
 • Je hebt kennis en ervaring met projectmatig werken;
 • Je hebt leidinggevende ervaring in het aansturen van beleidsmedewerkers;
 • Je hebt inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Solliciteren

Mail  je brief, vergezeld van een recent curriculum vitae, uiterlijk 1 november 2022, aan de HR advisory team naar het e-mailadres recruitment@soab.cw / https://forms.microsoft.com/r/2geYUGhrQF, onder vermelding van “Sollicitatie Beleidsmedewerker-C Macro Econoom met technische achtergrond” 

Wil je tijdens de FRED Expo een gesprek? Stuur je CV en brief uiterlijk 24 oktober 2022 naar recruitment@soab.cw

Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichting maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis en relevante werkervaring. 

Voor nadere informatie

Voor meer informatie over de functie kan een mail worden gestuurd naar recruitment@soab.cw

Other participating companies