Ministerie van Economische Ontwikkeling Curaçao - Beleidsmedewerker – B

Job Description

De Sector Buitenlandse Economische Betrekkingen (BES) richt zich op de Internationale-, regionale-, bilaterale samenwerking en is verder verantwoordelijk voor het onderhouden van de internationale economische contacten, het aantrekken van buitenlandse investeerders en het creëren van exportmogelijkheden voor de lokale economie. Het structureel bevorderen van betrokkenheid van de stakeholders en het wegwerken van mogelijke knelpunten die een deugdelijke beleidsformulering in de weg staan is onderdeel van de werkzaamheden.

max. schaal 12

Responsibilities

 • Je draagt zorg voor het invullen en uitvoeren van een Buitenlands Economisch Beleid en de actieve stimulering van internationale handel, met speciale aandacht voor investeringen en export;
 • Je bevordert en stimuleert Internationale handelsrelaties en Foreign Direct Investments;
 • Je draagt zorg voor een effectieve economische diplomatie ter bevordering van de belangen van de Curaçaose economie in het algemeen en Economisch relevante ondernemingen in het bijzonder;
 • Je identificeert, acquireert, faciliteert en verstrekt informatie over ontwikkelingshulp International Development Cooperation (IDC);
 • Je draagt zorg voor de totstandkoming en uitvoering van beleid op het terrein van internationale economische betrekkingen;
 • Je stelt en beheert landendesks, het verrichten van marktstudies in buitenlandse markten, het analyseren van de resultaten hiervan en het verschaffen van informatie aan ondernemers;
 • Je organiseert en begeleidt handelsmissies in focuslanden, onderhoudt contact met trade commissionairs en ambassades van het Koninkrijk in de focuslanden; 
 • Je organiseert informatie sessies aangaande focuslanden, conferenties en workshops over zakendoen in het buitenland, thema specifieke conferenties zowel lokaal als in het buitenland;
 • Je draagt zorg voor departementale en (inter)nationale beleidsstandpunten uit, verdedigt deze in commissies en overlegstructuren;
 • Je stelt jaarverslagen op en draagt bij aan content voor tijdschriften of websites;
 • Je bouwt netwerken op en contacten met internationale organisaties in andere landen.

Requirements

 • Je hebt een afgeronde opleiding op WO of Masters Niveau op het gebied van International Business, Bedrijfseconomie of dergelijke, met 3 jaar relevante ervaring;
 • Je hebt inzicht in internationale economische betrekkingen;
 • Je hebt inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen.

         Solliciteren

Mail  je brief, vergezeld van een recent curriculum vitae, uiterlijk 1 november 2022, aan de HR advisory team naar de mail adres recruitment@soab.cw / https://forms.microsoft.com/r/2geYUGhrQF, onder vermelding van “Sollicitatie Beleidsmedewerker-B International Business” 

Wil je tijdens de FRED Expo een gesprek? Stuur je CV en brief uiterlijk 24 oktober 2022 naar recruitment@soab.cw

Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichting maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis en relevante werkervaring. Indien je niet aan de ervaringsvereisten voldoet, kan je maximaal twee schalen lager worden ingeschaald. 

Voor nadere informatie

Voor meer informatie over de functie kan een mail worden gestuurd naar recruitment@soab.cw

Other participating companies