Ministerie van Economische Ontwikkeling Curaçao - Beleidsmedewerker – B Fiscale Econoom (1 fte)

Job Description

De Beleidsorganisatie binnen het Ministerie van Economische Ontwikkeling is belast met het opstellen, monitoren en evalueren van beleid en het doorrekenen van de (financiële) en sociaaleconomische gevolgen van het opgesteld beleid alsook andere beleidsvoornemens/-voorstellen van de overheid.

Max. schaal 12

Responsibilities

 • Je levert een bijdrage aan het proces om te komen tot beleid. Dit impliceert de agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsformulering, mede beleidsuitvoering en beleidskoppeling op sociaal en financieel-economisch terrein; 
 • Je behandelt macro-economische vraagstukken met betrekking tot monetaire en financiële ontwikkelingen alsook (macro-)economische onderzoeken en analyses;
 • Je verricht fiscaal economische analyses alsook het concipiëren van wetvoorstellen met de bijbehorende memorie van toelichting en het opstellen van startnotitie in het kader van het wetgevingsproces;
 • Je participeert actief aan werkgroepen en voert ook de secretariaten die belast zijn met projecten op het gebied van sociaaleconomisch beleid op nationaal, sectoraal en rand voorwaardenscheppend gebied;
 • Je stelt beleidsstudies in, en voert beleidsstudies uit, analyseert de resultaten hiervan en je maakt de vertaalslag ervan naar beleidsvoorstellen alsmede op hoofdlijnen voor verder onderzoek;
 • Je stelt economische onderzoeken in op gebieden die raakvlakken hebben met het economische proces van het eiland;
 • Je initieert, begeleidt, monitort en coördineert projecten in het kader van economische en maatschappelijke herstructureringsprocessen; 
 • Je draagt zorg voor de voorbereiding en formulering van het beleid op sociaal en financieel-economisch terrein;
 • Je volgt ontwikkelingen aangaande fiscale voornemens/-voorstellen met als doel de gevolgen hiervan te analyseren opdat de macro-economische effecten in kaart te brengen en het adviseren van de directeur c.q. Minister hieromtrent; 
 • Je verricht zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek op macro-economisch gebied, op sectoraal gebied, op randvoorwaarden scheppend gebied en op gebied van investeringsklimaat;
 • Je verstrekt economische en sectorale informatie aan andere overheidsdiensten, de ambtelijke leiding, bedrijfsleven, vakbonden enz.;
 • Je draagt zorg voor halfjaarlijkse en jaarlijkse publicaties die de economische prognoses van het lopend jaar van land Curaçao presenteert alsook de ontwikkelingen binnen Caribische regio, Zuid Amerikaanse regio alsook de concurrerende landen en de grote handelspartners van Curaçao.

Requirements

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding, fiscale economie met 3 jaar relevante ervaring met wetgevingstraject, modelmatige benadering op sociaal economisch gebied;
 • Je hebt up-to-date kennis van onderzoeksmethoden en –technieken alsook economische theorie en praktijk; 
 • Je hebt kennis en vaardigheid in het opstellen van notities op fiscaal economisch gebied;
 • Je hebt inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen. 

Solliciteren

Mail  je brief, vergezeld van een recent curriculum vitae, uiterlijk 1 november 2022, gericht aan de HR advisory team   recruitment@soab.cw / https://forms.microsoft.com/r/2geYUGhrQF, onder vermelding van “Sollicitatie Beleidsmedewerker Fiscale Econoom” 

Wil je tijdens de FRED Expo een gesprek? Stuur je CV en brief uiterlijk 24 oktober 2022 naar recruitment@soab.cw

Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichting maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis en relevante werkervaring. 

Voor nadere informatie

Voor meer informatie over de functie kan een mail worden gestuurd naar recruitment@soab.cw

 

Other participating companies