Algemeen Pensioenfonds van Curaçao - Hoofd Vermogensbeheer Buitenland

Responsibilities

Verantwoordelijk als leidinggevende voor het waarborgen van een optimaal rendement door beheer van de internationale beleggingsportefeuille op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze. Stuurt het team van 3 portfoliomanagers aan en schept de kaders waarbinnen een maximale ontwikkeling en performance van het team gerealiseerd kan worden. Is in staat
om beleid te vertalen naar concrete jaarplannen en stuurt op vastgestelde targets. Integraal risicomanagement vormgeven en continue monitoring is vanzelfsprekend. Werkt samen met een team van ervaren professionals aan de analyse en signalering van risico’s en vertaalt deze naar een interventiestrategie. Weet directie en de eigen manager op de juiste wijze te informeren en adviseert vanuit eigen inzichten. Heeft oog voor kwaliteit en haalt energie uit het verbeteren van het beleggingsproces. Heeft de operationele verantwoordelijkheid voor het team.

Requirements

Top professional in vermogensbeheer en ervaren, inspirerende leider ineen. Geboeid door de dynamische omgeving en complexe materie van de internationale financiële markten. Daadkrachtig, betrokken en overtuigend in het varen van de juiste (strategische) koers. Resultaten behalen door samen te werken. Sterke people skills en in staat om te motiveren en te
coachen. Besluitvaardig met oog voor relevante ontwikkelingen en verschillende belangen. Overziet snel informatie en consequenties van verschillende mogelijkheden en kan snel schakelen met alle lagen binnen de organisatie. In het bezit van universitaire opleiding (WO) op financieel/ economisch gebied. Minimaal 5 jaar relevante leidinggevende ervaring. Spreekt
Papiaments, Nederlands en Engels.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies