Ministerie van Financiën Curaçao - Analist (DOUANE Curaçao) (1 Fte) schaal 10

Job Description

De Analist ressorteert direct onder het Afdelingshoofd Douane Informatie Centrum (DIC). De Analist heeft als primaire taak data analyseren en ondersteuning van risicobeheer om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan de uiteindelijke beheersingsmaatregelingen die getroffen moeten worden. De analist stelt risicoanalyse op, ontwikkelt en onderhoudt analysemodellen en –technieken en ondersteunt het informatiebeheer m.b.t. risicobeheersing.

Responsibilities

 • Het onderzoeken van binnengekomen risicosignalen op o.a. urgentie, impact, maatschappelijke en/of financiële schade;
 • Het opzetten en uitvoeren van onderzoeken naar risico’s in bestaande en nieuwe wetgeving (z.g. potentiele risico’s)
 • Het onderzoeken van informatie uit DC-bestanden, uit de externe omgeving of op basis van bevindingen van DC-medewerkers;
 • Het toetsen van uit onderzoek verkregen resultaten aan binnen DC vastgestelde uitgangspunten en standaarden t.a.v. risicobeheersing;
 • Het opstellen van rapportages met analyse- en onderzoeksresultaten;
 • Het volgen van ontwikkelingen binnen het vakgebied en het bestuderen van vakliteratuur;
 • Het periodiek toetsen van bestaande modellen en technieken aan vastgestelde (internationale) standaarden en conventies;
 • Het leveren van een bijdrage aan het uitwerken concrete voorstellen tot het instellen van controle en fraudeonderzoek;
 • Het op basis van verkregen resultaten zonodig aanpassen van bestaande, dan wel ontwikkelen en implementeren van nieuwe modellen en technieken.

Requirements

 • HBO denk- en werkniveau;
 • Theoretische kennis van (inter-)nationale douanewetgeving en processen;
 • Gespecialiseerde kennis v.w.b. informatisering en automatisering;
 • Goede kennis van DC-strategische koers, -processen en –structuur;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, formuleren, uitdragen en verdedigen van visies, concepten, nieuwe ideeën en voorstellen;
 • Nederlandse taal is een pré (mondeling als schriftelijk).
 • Kandidaat is bereid de nodige opleidingen te volgen om Risk Management Techniques eigen te maken in het geval dat hij/zij deze niet beheerst;
 • Minimaal 3 jaren relevante (Douane) werkervaring

Competenties:

Douane breed:

 1. Integriteit.
 2. Klantgericht (intern en externe klanten)
 3. Vakkundig, professioneel, kwaliteit gerichtheid;
 4. Samenwerking, Positieve attitude & Collegialiteit;
 5. Resultaatgerichtheid.

Functie specifiek:

 1. Sterk analytisch vermogen;
 2. Uitstekende Excel vaardigheden
 3. Goede kennis van Asycuda World
 4. Teamplayer;
 5. Goede mondelinge en schriftelijke (advies) vaardigheden;
 6. Omgevingsbewust;

Solliciteren:

U kunt uw sollicitatiebrief vergezeld van een curriculum vitae en kopie van diploma’s, tot en met uiterlijk 2 weken na publicatie richten aan Stichting Overheid Accountants Bureau (SOAB) , t.a.v. het HR Advisory Team SOAB, via email: recruitment@soab.cw onder vermelding van vacature Senior Beleidsmedewerker D&I- Douane. Een assessment en referentieonderzoek, medische keuring en politiële inlichting maakt deel uit van de selectieprocedure. De sollicitatieprocedure en inschaling geschiedt volgens de bij de overheid geldende richtlijnen en regelgeving. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met SOAB, mw. E. Wiel, telefoonnummer +5999 466-9000.

KOM NAAR DE FRED EXPO in NEDERLAND – 29 oktober 2022

Tijdens de FRED Expo in het WTC Rotterdam zijn de functionarissen van het Ministerie van Financiën ook aanwezig. Kom onze stand bezoeken op zaterdag 29 oktober in Rotterdam. Wilt u in aanmerking komen voor een oriënterend gesprek tijdens de FRED Expo dagen, stuur dan je CV en motivatiebrief niet later dan 25 oktober 2022 aan recruitment@soab.cw t.a.v. mw. E. Wiel en/of mw. S. Pieter.

Other participating companies