SOAB - Jurist

Job Description

De Algemene Rekenkamer roept belangstellenden op voor de vacante functie van een

Jurist

De Algemene Rekenkamer is het onafhankelijke controle-orgaan van Aruba. Zij onderzoekt of de financiële middelen van de overheid rechtmatig en doelmatig worden ontvangen en uitgegeven. Over de door haar uitgevoerde onderzoeken rapporteert de Algemene Rekenkamer aan de Staten en de verantwoordelijke ministers.

De Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden. Het lidmaatschap van de Algemene Rekenkamer vormt geen volledige dagtaak. De Algemene Rekenkamer wordt bijgestaan door een secretaris, die belast is met de dagelijkse leiding. De werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer zijn verdeeld over onderzoeksteams, bestaande uit 1 projectleider, 1 onderzoeksleider en onderzoekers. De projectleiders sturen de onderzoeksteams aan.

Responsibilities

De jurist ondersteunt en adviseert de secretaris ten aanzien van alle voorkomende juridische aangelegenheden.

Resultaatgebieden
De jurist ondersteunt en adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, de secretaris en projectleider op juridisch gebied, door:
– het bestuderen en interpreteren van wetten, landsbesluiten, ministeriële beschikkingen en ander relevante juridische documenten die van belang zijn voor de Algemene Rekenkamer in het algemeen en voor de lopende onderzoeken in het bijzonder, waar nodig;
– het opstellen van adviezen omtrent de juiste interpretatie van bovengenoemde wetten en documenten in het licht van verrichte en/of lopende onderzoeken;
– het analyseren en beoordelen van ingekomen stukken en/of van tijdens onderzoek aangetroffen documenten op hun juridische merites en het opstellen van adviezen daaromtrent;
– het geven van juridisch advies bij intern overleg.

Speelruimte
– is verantwoording verschuldigd aan de secretaris voor wat betreft de kwaliteit van de werkzaamheden en toepasbaarheid van de adviezen;
– de werkzaamheden vinden uitsluitend binnen het secretariaat van de Algemene Rekenkamer plaats; het betreft geen extern advies.

Kennis en vaardigheden
Vakinhoudelijke Kennis / Ervaring
– kennis van alle relevante wetten, landsverordeningen en Ministeriële- Beschikkingen.

Vaardigheden
– sterk analytisch en kritisch denkvermogen;
– in staat om snel juridische teksten door te nemen en te interpreteren;
– vaardigheid in het formuleren van juridische adviezen;
– goede beheersing van Nederlands, Engels en Papiamento;
– uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels.

Requirements

Functie-eisen
– jurist (WO) met bestuurskunde of bestuursrecht als afstudeerrichting;
– minimaal 5 jaren ervaring binnen overheidssector met wetten en andere juridische documenten;
– afgeronde Leergang Openbare Financiën Aruba (LOFA).


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies