SOAB - Ervaren Projectleider

Job Description

De Algemene Rekenkamer is het onafhankelijke controleorgaan van Aruba. Zij onderzoekt of de financiële middelen van de overheid rechtmatig en doelmatig worden ontvangen en uitgegeven. Over de door haar uitgevoerde onderzoeken rapporteert de Algemene Rekenkamer aan de Staten en de verantwoordelijke ministers.

De Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden. Het lidmaatschap van de Algemene Rekenkamer vormt geen volledige dagtaak. De Algemene Rekenkamer wordt bijgestaan door een secretaris, die belast is met de dagelijkse leiding. De werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer zijn verdeeld over onderzoeksteams, bestaande uit 1 projectleider, 1 onderzoeksleider en onderzoekers. De projectleiders sturen de onderzoeksteams aan.

Responsibilities

Resultaatgebieden

Een projectleider is onder andere belast met de volgende taken:
– Geeft leiding aan een onderzoeksteam;
– Werkt onderzoeksvoorstellen (controleprogramma’s) uit ten behoeve van het onderzoeksteam;
– Draagt zorg voor de uitvoering van de uitgewerkte onderzoeksvoorstellen door het onderzoeksteam na verkregen goedkeuring hiervan;
– Bewaakt de voortgang en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden;
– Zorgt binnen de geplande tijd voor een ambtelijk verslag, waarin de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn vastgelegd;
– Onderhoudt contacten met afdelingshoofden;
– Houdt tezamen met de secretaris de eindbesprekingen naar aanleiding van onderzoeksbevindingen met diensthoofden, directeuren van de gecontroleerde instanties;
– Wordt betrokken bij te houden presentaties van onderzoeksrapporten ten behoeve van de Staten en andere ‘stakeholders’.

Kennis en vaardigheden

Vaardigheden:
– Objectief kritische instelling;
– Cijfermatig inzicht;
– Leidinggevende capaciteiten;
– Goede beheersing van Nederlands, Engels en Papiamento.

Requirements

Functie-eisen

– Academicus, bij voorkeur afgestudeerde registeraccountant of ‘certified public accountant’;
– Minimaal 7 jaar ervaring op het niveau van projectleider/onderzoeksleider, bij voorkeur werkervaring in een onderzoek rol binnen de Algemene Rekenkamer of soortgelijke onderzoek omgeving binnen de publieke sector.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

Other participating companies