Openbaar Lichaam Bonaire - Afdelingshoofd Financiën

Job Description

De Afdeling Financiën heeft een zeer uitdagende rol binnen het Openbaar Lichaam Bonaire. De afdeling is onder andere belast met het in samenspraak met de directies en het bestuurscollege opstellen van de begroting en de toetsing van de daaruit voortvloeiende uitgaven. De afdeling faciliteert en adviseert daarbij haar (interne)klanten over het benutten van de gebudgetteerde middelen en voert de controle uit op de uitgaven.

Responsibilities

Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor de coördinatie van afdelingsoverstijgende beleidsvorming en strategische doelen van de organisatie. Je neemt beslissingen bij het integraal managen van de afdeling bij het ontwikkelen, helpen vaststellen en realiseren van de strategische doelstellingen van de directie en organisatie, bij het adviseren en ontwikkelen van financieel beleid. Je vertaalt in samenwerking met de partners binnen de organisatie strategische doelen naar meerjarenplannen, begrotings- en beleidscycli. Daarnaast ben je altijd op zoek naar verbetermogelijkheden, zowel procesmatig als uitvoerend.

Requirements

Wij zoeken een bruggenbouwer, coach en adviseur met leidinggevende ervaring op financieel gebied uit bij voorkeur een gemeentelijke en/of overheidsorganisatie. Je beschikt daarnaast over een relevante afgeronde academische opleiding en heb diepgaande kennis van financiële en administratieve processen. Je hebt ervaring met veranderingsmanagement en het verbeteren van werkprocessen. Je bent betrouwbaar, klant- en samenwerkingsgericht, efficiënt, besluitvaardig, een netwerker en heb een duidelijke visie omtrent de financiële huishouding van de overheid.

We offer

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris bij 36 uur per week minimaal $5.336,- (aanloopschaal 14) en maximaal $7.380,- (functieschaal 15).

Geïnteresseerd
Voor nadere informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met directeur Bedrijfsvoering & Ondersteuning, mevrouw Coryse Barendregt via 715-5310
tst. 5331 of P&O adviseur Alexander Hammer via +599 715 5330 tst. 2114 of op www.bonairegov.com kijken.

Je sollicitatie en C.V. kun je vóór 1-11-2022 richten aan het Bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij uw sollicitatie (CV en Motivatie) per email: personeelszaken@bonairegov.com

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Een Verklaring omtrent Gedrag is een vereiste voor aanstelling. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 7-11-2022.

Mevr. Coryse Barendregt +599 715 5310 tst. 5331

Dhr. Alexander. Hammer +599 715 5330 tst. 2124

Other participating companies