Rijksdienst Caribisch Nederland

Rijksdienst Caribisch Nederland

De Rijkdienst Caribisch Nederland is de schakel tussen de ministeries die aanwezig zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ieder ministerie is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor het invoeren en het uitvoeren van beleid van het betreffende ministerie.

Voor de juiste uitvoering en ondersteuning doen ze daarbij een beroep op de centrale dienstverlening van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

De Rijksdienst Caribisch Nederland biedt deze centrale ondersteuning voor alle werkzame ministeries op de drie eilanden. Bij centrale ondersteuning kunt u denken aan het formele werkgeverschap, bedrijfsvoering zoals facilitaire zaken, huisvesting, ICT, personeelszaken en opleidingen.

De Rijksoverheid in Nederland kent 11 ministeries. Deze ministeries zijn bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen. Niet alle ministeries zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba direct vertegenwoordigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor het ministerie van Defensie.

Onderdeel worden van Nederland in de vorm van een Openbaar Lichaam is een nieuwe constructie en dat is met elkaar zoeken naar het juiste evenwicht. Inmiddels is er al een aantal jaren verstreken in de nieuwe vorm. In deze jaren is er veel gebeurd. Er is veel vooruitgang geboekt maar er zijn zeker nog aandachtspunten voor de nabije toekomst.

De bevolking, de lokale overheid en besturen en de overheid in Nederland: ‘Samen verder bouwen aan de toekomst’.

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is een overheidsorgaan dat in 2010 is ontstaan. Wij zijn onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid.

Binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland werken we met ruim 750 medewerkers voor de ministeries die op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn gevestigd. Wij bedienen de burger vanuit verschillende departementen op uiteenlopende vakgebieden.

Negentig procent van de functies binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland worden door lokaal personeel ingevuld. Het zoveel mogelijk vinden van lokaal personeel is een belangrijk uitgangspunt voor de overheid.

Other participating companies