Ministerie van Economische Ontwikkeling Curaçao

Ministerie van Economische Ontwikkeling Curaçao

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING (MEO)

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling wil mede richting geven aan duurzame economische ontwikkeling voor de Curaçaose samenleving. Dit, ter realisering van een hoger welvaartspeil voor de maatschappij van Curaçao en wil een sterke positie, zowel concurrerend als competitief, en hoogwaardige productie stimuleren. Het ministerie wil dit realiseren door optimale dienstverlening, het werken aan economische structuurversterking en het effectief inspelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen. De Secretaris Generaal (SG) bij het ministerie is voorzitter van het Management Team (MT en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het gehele ministerie.

MEO bestaat uit de Sector Ondernemen, Sector Economische Ontwikkeling & Innovatie (EO&I), Sector Buitenlandse Economische Samenwerking en de Economische Inspectie.

· De Sector Ondernemen moet er voor zorgen dat er een gunstig ondernemersklimaat is en blijft bestaan. De focus ligt op de kwaliteit van de dienstverlening en de reactiesnelheid naar ondernemers toe, door snel te reageren op vragen vanuit de samenleving, alsook het leveren van kwalitatief hoogwaardige informatie aan haar klanten en proactief inspelen op trends vanuit de samenleving.

· De Sector Economische Ontwikkeling en Innovatie (EO&I) is een dynamische en innovatieve uitvoerende sector binnen het ministerie. De sector draagt zorg voor de stimulering en ontwikkeling van de verschillende sectoren van de economie waarbij de nadruk wordt gelegd op hoogwaardige sectoren die een grote bijdrage leveren aan de GDP en werkgelegenheid van Curaçao.

· De Sector Buitenlandse Economische Samenwerking draagt zorg voor het Buitenlands Economisch Beleid en de actieve stimulering van internationale handel en investeringen, bevordert en Stimuleert International Business, Bevordert en Stimuleert Foreign Direct Investment en draagt zorg voor een effectieve economische diplomatie ter bevordering van de belangen van de Curaçaose economie in het algemeen en economisch relevante ondernemingen in het bijzonder en identificeert, acquireert, faciliteert en verstrekt informatie over ontwikkelingshulp.

· De Economische Inspectie is onafhankelijk geplaatst en ressorteert rechtstreeks onder de Minister. De inspectie heeft als hoofdtaken het uitvoeren van het ijkwezen en economische controle. Het doel is om de inflatie te beteugelen en de consumenten te beschermen door het verrichten van ijkingen en prijscontrole.

Show vacancies

Activities

Job Fair

Other participating companies