Kustwacht Caribisch Gebied

Kustwacht Caribisch Gebied

Het algemeen beleid wordt door maar liefst zeventien ministeries bepaald. Om alle vormen van beleid meer te stroomlijnen is de kustwachtcommissie in het leven geroepen. De kustwachtcommissie biedt de beleids- en jaarplannen, begrotingen en jaarverslagen aan de beheersminister, de minister van defensie.

Het justitiële beleid van de kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) wordt bepaald door de drie ministers van justitie.

Aansturing van de kustwacht via de justitiële lijn geschiedt via de procureurs-generaal, via de algemene lijn kan dit door tussenkomst van de gouverneurs van Aruba, Curaçao en St. Maarten.

De opdracht aan de KWCARIB luidt:
De maritieme rechtshandhaving (toezicht en opsporing) alsmede de maritieme veiligheid binnen het verantwoordelijkheidsgebied zoals vastgesteld in de voorlopige regeling KWCARIB.

De taken van de KWCARIB zijn te verdelen in twee gebieden:

1) Opsporing & toezicht en
2) Dienstverlening

De Kustwacht houdt zich intensief bezig met het opsporen van drugs en wapens, illegale immigratie, illegale visserij en milieu vervuiling. Samenwerking met andere autoriteiten, zoals douane en politie is hierbij heel belangrijk. Regelmatig lukt het in een gezamenlijke actie om bijvoorbeeld drugsaanlandingen te voorkomen waardoor het ook aan land veiliger wordt. De opsporingstaak wordt uitgeoefend in de territoriale wateren die rond de eilanden liggen. In deze gebieden heeft de Kustwacht ook opsporings- en toezichthoudende bevoegdheden. In de economische visserijzones mag de Kustwacht optreden als het gaat om visserijovertredingen. De Kustwacht controleert ook of degenen die zich op zee bevinden zich aan de geldende regels houden, bijvoorbeeld of zij in het bezit zijn van een vaarbewijs en registratiepapieren. Ook grijpt de Kustwacht in wanneer het vaargedrag van seadoo’s gevaarlijk of hinderlijk is voor de badgasten.

De Search and Rescue taak (SAR), het redden van mensenlevens op zee, wordt uitgeoefend in een groot gebied ten noordwesten van de Benedenwindse eilanden. De Kustwacht coördineert vanuit het RCC de zoek- en reddingsacties wanneer in dit gebied bijvoorbeeld een bootje wordt vermist, een duiker in de problemen is geraakt of een zeilboot averij heeft gelopen. Er bestaan goede samenwerkingsverbanden met vrijwillige reddingsorganisaties en omliggende landen om de SAR-taak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Vacancies

No vacancies available for Kustwacht Caribisch Gebied.


Activities

Job Fair

Other participating companies