Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt gevormd door een president en de overige leden en plaatsvervangende leden. De leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken).

Het Gerecht in eerste aanleg
Een zaak die voor het eerst voorkomt, valt meestal onder de bevoegdheid van het Gerecht in eerste aanleg, dat organisatorisch deel uitmaakt van het Hof. Dergelijke zaken worden over het algemeen door één rechter (enkelvoudig) behandeld. De Gerechten in eerste aanleg van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn gevestigd op de respectievelijke eilanden; die van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is gevestigd op Bonaire.

Het hoger beroep
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba behandelt in hoger beroep zaken die door de Gerechten in eerste aanleg zijn behandeld en beslist. De rechter die in eerste aanleg een zaak heeft behandeld, neemt niet deel aan de behandeling van dezelfde zaak in hoger beroep. De zaken worden in hoger beroep meervoudig, door drie leden van het Hof, behandeld. Die rechters vormen dan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze naam staat dus zowel voor het geheel van de rechterlijke organisatie van de eilanden (waaronder ook de Gerechten in eerste aanleg) als voor de hogere beroepsinstantie alleen (hierna ‘het Hof’ genoemd). Er zijn uitzonderingsgevallen waarin het Hof ook meervoudig zaken in eerste aanleg behandelt.

Bijzondere Colleges
De leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba werken ook samen in bijzondere colleges, zoals de Raad van Beroep in ambtenarenzaken en de Raad van Beroep in belastingzaken.

Show vacancies

Activities

Job Fair

Vacancies overview Gemeenschappelijk Hof van Justitie


No vacancies available for Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Other participating companies